Історія кафедри

Кафедра фізики була створена одночасно із заснуванням Криворізького гірничорудного інституту в 1922 р.

На жаль, жодних документів про розвиток кафедри протягом довоєнних літ не збереглося.

Після звільнення Кривого Рогу та відбудови приміщень Криворізького гірничорудного інституту на кафедрі працювали доценти О. С. Лашко, С. Я. Красницький і асистент В. Ф. Харитонова.

У різні роки кафедрою завідували доценти: О. С. Лашко (1945−1951), С. Я. Красницький (1951−1956), Ф. С. Мороз (1956−1961), К. Ф. Пономаренко (1961−1972), В. М. Кривоспицький (1972−1979), М. М. Зайцев (1979−1989), В. Т. Касьян (1989−1998).

Доцент

О. С. Лашко

Доцент

С. Я. Красницький

Доцент

Ф. С. Мороз

Доцент

К. Ф. Пономаренко

Ст. викладач

В. М. Кривоспицький

Доцент

М. М. Зайцев

Доцент

В. Т. Касьян

Протягом багатьох років на кафедрі працювали доценти, кандидати технічних наук: Г. А. Жовтуха, В. Л. Ільюшенко, А. П. Колесник, В. Г. Лосьєв, А. С. Ніконенко, В. П. Панов, М. А. Підвалюк, В. М. Потапов, Л. П. Чемерченко, І. Н. Швець.

Значний внесок у розвиток кафедри зробив професор, доктор технічних наук В. М. Здещиц, який працював на кафедрі до 2009 р. Понад 30 років на кафедрі працював професор, доктор технічних наук В. І. Мулявко.

Співробітниками кафедри були кандидати технічних і фізико-математичних наук, доценти В. І. Базаря, М. Л. Тарасенко; старші викладачі О. І. Вергун, Л. П. Думанська, М. М. Кагатько, А. В. Сорокопуд; асистенти О. І. Бондурівська, В. В. Глебенко, Т. В. Грунтова, С. Е. Кірносов, Л. А. Мельникова, А. І. Перевертайло, П. М. Сухан; завідуюча навчальними лабораторіями Л. В. Кузьміна.

З 1998 р. кафедру фізики очолює доктор технічних наук, професор Є. О. Несмашний. Навчальний процес забезпечують доценти, кандидати технічних наук К. В. Герасимова, Г. І. Ткаченко; доценти, кандидати педагогічних наук Ю. В. Єчкало, С. В. Повар; кандидат фізико-математичних наук О. М. Чернікова, старший лаборант М. А. Гладаревська.

Сьогодні в кафедральному фонді − 5 навчальних лабораторій з класичної механіки, молекулярної фізики й термодинаміки, електродинаміки, оптики й атомної фізики.

Студенти забезпечені навчально-методичною літературою. Викладачами кафедри написані та видані масовим накладом навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України. Постійно вдосконалюються методичні вказівки до практичних і лабораторних занять.

Кафедра щороку проводить перший тур всеукраїнської студентської олімпіади з фізики, здійснює профорієнтаційну роботу, координує роботу студентського наукового гуртка.

Під керівництвом доктора технічних наук, професора Є. О. Несмашного на кафедрі фізики ведеться інтенсивна науково-дослідна робота, пов’язана із упровадженням у гірниче виробництво останніх фундаментальних наукових досягнень: геомеханічного забезпечення відкритих гірничих робіт; сейсмічної безпека масових вибухів на кар’єрах. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях і семінарах.

Кафедра підтримує навчально-методичні й наукові зв’язки зі спорідненими кафедрами Національного гірничого університету (м. Дніпро), Московського державного гірничого університету та Санкт-Петербурзького гірничого університету (Російська Федерація), Гірничої школи Парижу (Франція) і Леобенського гірничого університету (Австрія).