141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Галузь знань: 14 «ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»

141 «ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

  1. Стандарт вищої освіти України спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

  2. Освітньо-професійна програма «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Перелік компонент освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

  1. Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Перелік компонент освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»


  1. Освітньо-професійна програма «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Перелік компонент освітньої програми «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів»


  1. Освітньо-професійна програма «Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Перелік компонент освітньої програми «Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об'єктів»


  1. Освітньо-професійна програма «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Перелік компонент освітньої програми «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

  1. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»