СЛАД КАФЕДРИ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ В ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ТРАНСПОРТІ

Сінчук Олег Миколайович

Посада: завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук, професор.

Дисципліни, які викладає: «Автономні системи електроживлення стаціонарних та рухомих об’єктів», «Гнучкі виробничі комплекси з різними видами сучасних електромеханічних систем», «Електромехатронні, роботехнічні системи», «Електромеханічні системи з відновлювальними джерелами енергії», «Електропостачання промислових підприємств», «Електропостачання та електробезпека електрообладнання потужних технологічних і технічних комплексів», «Силова перетворювальна техніка в електроприводах».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 1971 р.

Берідзе Тетяна Михайлівна

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Логістика на електричному транспорті», «Математичні методи і програми дослідження електромеханічних тягових систем», «Математичні методи і програмне забезпечення досліджень електромеханічних систем», «Основи наукових досліджень».

Працює на кафедрі з 2017 року.

Касаткіна Ірина Віталіївна

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Силова перетворювальна техніка в електроприводах», «Промислова електроніка та перетворювальна техніка», «Безпека руху та гальмівні системи», «Технічна експлуатація та ремонт електрорухомого складу».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 1992 р.

Козакевич Ігор Аркадійович

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Автоматизовані системи керування електротранспортом», «Проектування та експлуатація технологічного обладнання електротраснпорту», «Системи автоматизованого проектування електропривода», «Системи керування електроприводами», «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів», «Способи покращення якості електроенергії в структурах електроприводів», «Теорія електропривода».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 2009 р.

Осадчук Юрій Григорович

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Математичні методи і програмне забезпечення досліджень електромеханічних систем», «Системи керування електроприводами».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 1978 р.

Сінчук Ігор Олегович

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Відновлювальні джерела електроенергії живлення електротранспорту», «Діагностика електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів», «Електротехнічні матеріали», «Основи надійності електрообладнання електрорухомого складу», «Ресурсоенергозбереження засобами електропривода».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 2005 р.

Сьомочкин Альберт Борисович

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Виконавчі органи робочих машин», «Гібридні структури електромеханічних тягових систем», «Елементи автоматизованого електроприводу», «Моделювання енергоефективних систем керування тяговими комплексами», «Перехідні процеси в електроприводах», «Системи моніторингу та ідентифікації параметрів промислових електроприводів», «Структурно-аналітичне моделювання режимів електроспоживання промислових установо».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 1993 р.

Федотов Владислав Олександрович

Посада: декан електротехнічного факультету, доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Елементи цифрових та аналогових електромеханічних систем», «Комп'ютерна електроніка», «Мікропроцесорні засоби електромеханічних систем», «Мікропроцесорні засоби керування електроприводами», «Цифрові електронні пристрої електроприводів».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 1995 р.

Філіпп Юлій Борисович

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Автоматизований електропривод типових виробничих механізмів», «Автоматизований електропривод промислового гірничо-металургійного виробництва», «Структури складних систем керування електроприводами техкомплексів», «Електрообладнання електрофікованих видів технологічного транспорту».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 1992 р.

Кальмус Дмитро Олегович

Посада: старший викладач.

Дисципліни, які викладає: «Електропривод», «Оптимальні системи керування електроприводом промислових установок», «Організація роботи міського електротранспорту», «Основи електроприводу», «Сигналізація, централізація та блокування на транспорті», «Теорія електромеханічних систем», «Теорія електричної тяги», «Теорія електроприводу».

Працює на кафедрі з 2013 р., в університеті з 2006 р.

Пересунько Ігор Ігорович

Посада: асистент.

Дисципліни, які викладає: «Електротехнічні матеріали», «Теорія електропривода», «Ресурсоенергозбереження засобами електропривода», «Енерго та ресурсозбереження на транспорті», «Структурно-аналітичне моделювання режимів електроспоживання промислових установок», «Системи керування енергоспоживанням тягових електроприводів», «Електропостачання транспортних засобів», «Електропостачання промислових підприємств».

Працює на кафедрі з 2016 року