ФАКУЛЬТЕТ

Адреса: Вул. Віталія Матусевича, 11, корпус 1, каб. № 248, 250, 252, 254

Телефон: (056) 409-17-04

Електронна адреса: etf@knu.edu.ua

Підготовка інженерів за спеціальністю «Гірнича електромеханіка» відбувається з 1932 р. У 1935 р. 40 із 124 випускників Криворізького гірничорудного інституту (тобто кожен третій) отримали диплом гірничого інженера-електромеханіка.

За роки існування електромеханічного факультету деканами були доценти: В. І. Базутін (1947−1951, 1957−1961), С. М. Замицький (1951−1957), Г. А. Коваль (1953−1957), Н. Л. Чеканов (1961−1963), В. С. Харламов (1963−1964).

У 1955 р. на факультеті організована підготовка спеціалістів у галузі автоматизованого електроприводу, автоматизації виробничих процесів і електрифікації гірничих робіт. Пізніше були створені кафедри інформатики, автоматики і систем управління; моделювання і програмного забезпечення. Згодом ці кафедри були переведені в інші структури інституту (університету).

У 1964 р. на базі електромеханічного факультету було створено електротехнічний і механіко-машинобудівний факультети. Деканами електротехнічного факультету були доценти: В. Ф. Щотка (1964−1976), В. П. Хорольський (1976−1979), Є. А. Ільїн (1980−1985), В. З. Мусарський (1985−1998), С. В. Шмалій (1998 р.), Ю. Г. Осадчук (1998–2019). З 2019 р. деканом електротехнічного факультету є кандидат технічних наук Владислав Олександрович Федотов.

Суттєвий внесок у вдосконалення навчальної, навчально-методичної, виховної роботи факультету у різні часи зробили доктори технічних наук, професори Г. І. Корнілов, В. С. Моркун, В. М. Назаренко, Л. І. Полтава, Д. Й. Родькін, А. П. Сінолиций, О. М. Сінчук, С. Т. Толмачов, Е. Г. Файнштейн, В. П. Хорольський, В. М. Чермалих, В. П. Щокін; кандидати технічних наук, доценти О. Т. Гужовський, Е. С. Гузов, Є. А. Ільїн, В. В. Канєвський, В. Ю. Момот, В. З. Мусарський, Л. С. Тонкошкур, В. Ф. Щотка; старші викладачі В. І. Агеєнко, Б. М. Рудь та інші.

Сьогодні, як і десятки років тому, електротехнічний факультет є одним із провідних в університеті. До складу факультету входять п’ять кафедр: автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, електропостачання та енергетичного менеджменту, електромеханіки, теплоенергетики, фізики. На кафедрах факультету працює понад 40 викладачів, зокрема доктори технічних наук, професори О. В. Замицький, Є. О. Несмашний, О. М. Сінчук, С. Т. Толмачов, В. П. Щокін; 22 кандидати наук, доценти. Кращі викладачі факультету за вагомий внесок у навчальну, виховну й наукову роботу були неодноразово відзначені нагородами.

За роки існування факультету було підготовлено понад 6500 інженерів, спеціалістів і магістрів з електромеханіки, електротехніки, теплоенергетики. Випускники факультету успішно працюють на викладацьких, державних та інженерних посадах за межами України. Майже всі керівні електроенергетичні посади підприємств міста та регіону займають випускники електротехнічного факультету.

Випускники факультету працювали та працюють на відповідальних адміністративних посадах: Ю. В. Любоненко – колишній голова Криворізької міської ради; С. В. Маляренко – секретар міської ради, А. В. Полтавець – заступник міського голови; Г. І. Ткаченко – генеральний директор ТОВ «Криворіжелектромонтаж»; доктор технічних наук, професор Б. І. Мокін, доктор технічних наук, професор В. М. Кутін – професори Вінницького державного технічного університету; доктор технічних наук, професор А. П. Чорний – директор Кременчуцького національного університету; д-р техн. наук, професор Д. Й. Родькін, кандидат технічних наук, професор А. В. Луговий – завідувачі кафедр Кременчуцького національного університету та інші.

Факультет готує фахівців електромеханічного та енергетичного профілю для різноманітних за напрямками діяльності підприємств, організацій і установ, зокрема:

– промислових підприємств (машинобудівні, металургійні та коксохімічні заводи, шахти, гірничо-збагачувальні комбінати, заводи з випуску електронної апаратури, підприємства енергетичної та нафтогазової галузі);

– вищих навчальних закладів (викладацька та науково-дослідницька діяльність);

– проектних, науково-дослідних інститутів, комерційних підприємств.

Підготовка бакалаврів і магістрів здійснюється за двома спеціальностями:

– 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ОПП: «Системи електропостачання промислових підприємств, міст і локальних об’єктів», «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи транспортних засобів», «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»);

– 144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА (ОПП «Теплоенергетика»).

Факультет має денну та заочну форми навчання. Існує держбюджетна і контрактна форми підготовки бакалаврів і магістрів.

На всіх кафедрах факультету функціонує аспірантура.

Електротехнічний факультет забезпечує 100% працевлаштування із урахуванням побажань випускників.

Довіру до кваліфікації та динамізму молодого покоління факультету виявляють відомі закордонні фірми Omron, ABB, Lenze, на представництвах яких працюють наші випускники. Колективи підприємств беруть активну участь у розвитку навчальної бази факультету.

На факультеті працюють 5 професорів, 22 доценти, 7 старших викладачів і 7 асистентів. На факультеті навчаються 259 студентів денної форми навчання та 226 студентів заочної форми навчання