АКРЕДИТАЦІЯ

СЕРТИФІКАТИ


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Срок дії сертифіката до 1 липня 2024 р.


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Срок дії сертифіката до 1 липня 2024 р.

Срок дії сертифіката до 1 липня 2024 р.

Срок дії сертифіката до 1 липня 2024 р.

Срок дії сертифіката до 1 липня 2026 р.

Срок дії сертифіката до 1 липня 2024 р.


Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Срок дії сертифіката до 1 липня 2026 р.


144 Теплоенергетика

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Срок дії сертифіката до 1 липня 2026 р.


Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Срок дії сертифіката до 1 липня 2026 р.

Срок дії сертифіката до 1 липня 2024 р.