СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Галузь знань: 14 «ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Спеціалізації:

– системи електропостачання промислових підприємств, міст і локальних об’єктів;

– електромеханічні системи автоматизації та електропривод;

електромеханічні та електротехнічні комплекси i системи транспортних засобів;

– електромеханічне обладнання енергоємних виробництв.

Факультет готує фахівців електромеханічного та енергетичного профілю для різноманітних за напрямками діяльності підприємств, організацій і установ, зокрема:

– промислових підприємств (машинобудівні, металургійні та коксохімічні заводи, шахти, гірничо-збагачувальні комбінати, заводи з випуску електронної апаратури, підприємства енергетичної та нафтогазової галузі);

– вищих навчальних закладів (викладацька та науково-дослідницька діяльність);

– проектних, науково-дослідних інститутів, комерційних підприємств (банки, торгівельні й посередницькі організації для експлуатації та розробки інформаційних систем, баз даних) тощо.


144 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізація − Теплоенергетика.

Після отримання освіти інженери-теплоенергетики можуть працювати на усіх підприємствах і в сферах обслуговування населення, пов’язаних із виробництвом, передачею та використанням тепла, пари чи стисненого повітря. Також вони займаються виробничою, дослідницькою та проектно-конструкторською діяльністю в галузі вдосконалення діючих теплоенергетичних і технологічних установок і використання нетрадиційних форм енергії.

Можливі сфери діяльності випускників:

– підприємства енергетичної галузі;

– підприємства нафтогазової галузі;

– підприємства машинобудівної, металургійної, важкої, легкої, аерокосмічної промисловості;

– енергетичний аудит;

– науково-викладацька діяльність.

Об’єкти професійної діяльності випускника:

– технологічні установки із виробництва, розподілу й використання теплоти: парові водогрійні котли різного призначення, реактори й парогенератори атомних електростанцій;

– парові й газові турбіни, енергоблоки;

– установки із виробництва стислих і зріджених газів, компресорні, холодильні установки, установки систем кондиціювання повітря, теплові насоси;

– теплові мережі;

– установки кондиціювання теплоносіїв і робочих тіл тощо.