ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

Склад вченої ради факультету (наказ № 336 від 25 листопада 2021 року):

1) Федотов В. О. – декан факультету, к.т.н., доцент – голова вченої ради;

2) Касаткіна І. В. – доцент кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, к.т.н., доцент – секретар вченої ради;

3) Замицький О. В. – зав. кафедри теплоенергетики, д.т.н., професор;

4) Несмашний Є. О. – зав. кафедри фізики, д.т.н., професор;

5) Сінчук О. М. – зав. кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті, д.т.н., професор;

6) Толмачов С. Т. – зав. кафедри електромеханіки, д.т.н., професор;

7) Михайленко О. Ю. – зав. кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту, к.т.н., доцент;

8) Щокін В. П. – професор кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор;

9) Літовко Б. М. – доцент кафедри теплоенергетики, к.т.н., доцент;

10) Харитонов О. О. – старший викладач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту – голова профбюро факультету;

11) Рожненко Ж. Г. – доцент кафедри електромеханіки, к.т.н., доцент;

12) Єчкало Ю. В. – доцент кафедри фізики, к.пед.н., доцент;

13) Котякова М. Г. – здобувачка освіти третього рівня кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті;

14) Тішина С. В. – ст. лаборант кафедри електромеханіки;

15) Коломоєць Д. Є. – голова студентської ради електротехнічного факультету, здобувачка освіти гр. ЕЕМ-19;

16) Міхєєв Д. А. – здобувач освіти гр. ЕЕМ-19ск.