Історія кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту

Кафедра електропостачання та енергетичного менеджменту, якій у 2017 році виповнилося 86 років, є однією з провідних та авторитетних кафедр Криворізького національного університету, що здійснює підготовку висококваліфікованих кадрів електротехнічного профілю за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Кафедра була створена у 1931 році при Криворізькому гірничорудному інституті, що був реорганізований з вечірнього робітничого інституту. Протягом 30 років вона була єдиною кафедрою електротехнічного профілю у м. Кривому Розі й на той час була кафедрою Гірничої електротехніки. У витоків заснування кафедри стояв кандидат технічних наук, доцент С.Р. Маймин, який і був першим її завідуючим. У подальші роки кафедру очолювали кандидати технічних наук, доценти С.О. Тайц, Л.І. Полтава, М.Я. Дурнев, Ю.С. Петров, Л.В. Трубецков, М.І. Шулін, В.Ф. Щотка, В.С. Моркун та доктор технічних наук, професор О.М. Сінчук, кандидат технічних наук, доцент Ю.Я. Єпімахов.

У 1961 році, внаслідок структурних змін, кафедра «Гірнича електротехніка» була поділена на дві: «Автоматизація виробничих процесів» та «Електрифікація гірничих підприємств». Остання і почала готувати гірничих інженерів-електриків. Протягом наступних десятиліть кафедра змінювала свою назву на кафедру «Електропостачання та електроспоживання», «Електропостачання та енергозбереження», «Електропостачання та ресурсозбереження» проте незмінно продовжувала готувати провідних спеціалістів енергетичних служб промислових підприємств і проектних організацій.

З 2012 року кафедра має назву - електропостачання та енергетичного менеджменту, і готує бакалаврів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і магістрів за спеціалізацією «Системи електропостачання промислових підприємств, міст та локальних об’єктів».

З 2009 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, лауреат премії Президента України Щокін Вадим Петрович, автор більше 100 друкованих наукових праць, серед яких є монографії та патенти України. За вагомий внесок в розбудову вищої освіти України Щокін Вадим Петрович нагороджений відзнаками та грамотами Криворізької міської ради, Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України.

На теперішній час чисельність професорсько-викладацького складу кафедри складає 8 чоловік, серед яких доктор технічних наук, професор – Щокін Вадим Петрович, кандидати технічних наук, доценти – Мельник Ольга Євгенівна, Цибулевський Юрій Євгенович, Михайленко Олексій Юрійович; старші викладачі – Харитонов Олександр Олександрович, Пархоменко Роман Олександрович, Щокіна Ольга Василівна; асистент Аніськов Олександр Володимирович.

Викладачі кафедри постійно підвищують науково-професійний і методичний рівень шляхом проведення наукових досліджень на підприємствах гірничо-металургійного комплексу міста, підготовки докторських і кандидатських дисертацій, видання підручників та навчальних посібників, а також розробки методичного забезпечення дисциплін.

Кафедра має 10 навчальних та наукових лабораторій оснащених електротехнічним обладнанням, що надане технологічними партнерами ТОВ «АВМ-ампер», ДП ВО «Київприлад», комп’ютерною технікою, програмним забезпеченням та іншими технічними засобами навчання.

За роки існування кафедри її викладачами видано більше 500 наукових праць, отримано більше 100 авторських свідоцтв, що свідчить про їх високий науковий рівень. Особлива увага приділяється публікації результатів наукових досліджень у журналах, що включені до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science.

Традиційно кафедра займає провідні позиції в університеті з використання новітніх технологій навчання. Кафедра була першою у впровадженні інтерактивних форм навчання (інтернет-консультації, використання соціальної мережі Facebook у навчальному процесі), першою впровадила використання освітнього інтернет-порталу, на якому у вільному доступі розміщено методичне забезпечення дисциплін, що викладаються.

Кафедра однією з перших в університеті перейшла на підготовку фахівців за інтегрованими навчальними планами та прискореною формою навчання на базі молодших спеціалістів відповідної спеціальності – випускників технікумів.

Для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців, набуття ними знань щодо сучасних досягнень в області електротехнічних технологій і забезпечення можливостей студентської мобільності, завідувач та колектив кафедри особливу увагу приділяють співпраці з провідними університетами й установами Європи.

Відповідно до ініціативи мера Кривого Рогу Ю. Г. Вілкула щодо створення у нашому місті Україно-польського науково-економічного центру (UPSEC) підписано Договір про співпрацю з Вроцлавським Технологічним Парком. За підтримки Wroclawskie Centrum Akademickie (WCA) та Wroclaw Centre for Technology Transfer у рамках співпраці з UPSEC, молоді вчені Кривого Рогу запрошуються до участі у конкурсах соціальних і наукових проектів в рамках та на умовах програм від Sejmik Wojewodztwa Dolnoslaskiego та ЄС.

В рамках співпраці Україно-польського науково-економічного центру (UPSEC, м. Кривий Ріг) та ARPSOU “National Center for Educational Consulting” студенти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (2018р. зарахування) будуть мати можливість здобути перший (бакалаврський) рівень вищої освіти із щорічним (до 180 днів на рік) оплачуваним стажуванням на території Республіки Польща на базі високотехнологічних підприємств та R&D центрів провідних компаній світу: LG Electronics; Hyundai; KIA; Samsung; Volkswagen; Bosch та інш.