Склад кафедри теплоенергетики

Замицький Олег Володимирович

Посада: завідувач кафедри теплоенергетики.

Науковий ступінь і вчене звання: доктор технічних наук, професор.

Дисципліни, які викладає: «Тепломасообмін», «Теплотехнологічні процеси та установки», «Вторинні енергоресурси та експлуатація теплотехнічних установок», «Спеціальні питання тепломасообміну», «Теоретичні основи енергетичних перетворень».

Працює в університеті з 1993 року.

Літовко Борис Михайлович

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Джерела теплоенергопостачання промислових підприємств», «Гідрогазодинаміка», «Гідромеханіка», «Гідроаеромеханічні процеси», «Гідравліка, гідро- і пневмоприводи».

Працює університеті з 1972 року.

Ялова Альона Миколаївна

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук.

Дисципліни, які викладає: «Палива та обладнання для його спалювання», «Спецкурс газодинаміки», «Методика викладання дисциплін за фахом», «Паливо та теорія горіння»

Працює в університеті з 2016 року.

Суртаєв Віктор Вікторович

Посада: доцент.

Науковий ступінь і вчене звання: кандидат технічних наук, доцент.

Дисципліни, які викладає: «Системи виробництва і розподілу енергоносіїв», «Метрологія і вимірювання»,

«Надійність теплотехнічних систем», «Спецкурс газодинаміки».

Працює університеті з 2002 року.

Бондар Наталія Василівна

Посада: старший викладач.

Дисципліни, які викладає: «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Гідромеханіка».

Працює університеті з 1999 року.

Нестеренко Алім Олексійович

Посада: асистент.

Дисципліни, які викладає: «Стаціонарні машини», «Спецкурс газодинаміки», «Гідравліка, гідро і пневмоприводи».

Працює університеті з 1961 року.

Лідер Марина Юріївна

Посада: Асистент,

Дисципліни, які викладає: «Нагнетачі та теплові двигуни», «Котельні установки промислових підприємств», «теплові мережі».

Працює в університеті з 2015 року.

Авдюхін Олександр Анатолійович

Старший лаборант,

Працює в університеті з 2020 року.

Тодинг Наталья Антонівна

Посада: старший лаборант.

Працює в університеті з 1985 року.